Profesjonalne Biuro rachunkowe Szczecinek, Borne Sulinowo

Księgowość

Nasze biuro obsługuje każdy rodzaj działalności.

USŁUGI KSIĘGOWE:

 • Dekretacja- ocena dokumentów według prawa bilansowego i podatkowego oraz sposób jego uwidocznienia w księdze podatkowej
 • Tworzenie dokumentu PK na podstawie otrzymanych materiałów źródłowych oraz własnego księgowania
 • Rozliczanie dokumentów fiskalnych, tworzenie wewnętrznych faktur oraz uzgodnieniesprzedaży
 • Wpisywanie zdarzeń do księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
 • Sporządzanie zestawień bilansowych, ich wydruk oraz ich opracowanie w celu tworzenia comiesięcznych rozliczeń z podatku dochodowego
 • Porównywanie i weryfikacja kont rozrachunkowych
 • Sporządzanie sald rozrachunkowych za dany rok obrotowy, drukowanie potwierdzeń oraz przesyłanie ich kontrahentom
 • Przechowywanie ksiąg rachunkowych za bieżący rok podatkowy
 • Półroczna analiza wydruków kont rozrachunkowych oraz przekazanie ich Zleceniodawcy
 • Prowadzenie księgowości NGO’s (fundacje, stowarzyszenia, itp.)
 • Prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych
 • Obsługa podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Bieżąca informacja dotycząca zmian w prawie podatkowym oraz bilansowym
 • Analiza sprawozdań finansowych oraz płynności finansowej
 • Optymalizacja zobowiązań podatkowych oraz kontrola kosztów
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z Rachunkiem Zysków i Strat oraz Bilansem