Profesjonalne Biuro rachunkowe Szczecinek, Borne Sulinowo

Kadry

Obsługa firm w zakresie kadr i płac:

KADRY I PŁACE:

 • Prowadzenia akt osobowych pracowników
 • Aktualizacja dokumentacji płatnika i ubezpieczonego
 • Przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, umów cywilnoprawnych, zaświadczeń, itp.
 • Prowadzenia kart wynagrodzeń pracowników, kart czasu pracy oraz kart urlopowych
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego zmian kadrowych
 • Sporządzanie list płac włącznie z potrąceniami
 • Obliczanie dodatków do wynagrodzeń (ekwiwalenty, dodatki, odprawy, itp.)
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie płatnika i ubezpieczonych w systemie PŁATNIK
 • Tworzenie raportów i deklaracji wraz z dowodami wpłaty
 • Przesył elektroniczny deklaracji rozliczeniowych z systemu PŁATNIK
 • Sprawdzanie i korekta błędów tworzonych przez system informatyczny ZUS
 • Sporządzanie dokumentacji pozwalającej na uzyskanie zasiłku chorobowego
 • Rozliczanie i dokonywanie korekt dotyczących wypłat zasiłków chorobowych
 • Przekazywanie ZUS dokumentów związanych ze zwolnieniami lekarskimi
 • Rozliczanie podatku dochodowego wraz z przelewami oraz kontrola terminów płatności składek i podatków